Stevnekomité

Styret i Villingur har satt sammen en hovedkomité for Villingurstevnet. Flere i komitéen har vært med å arrangere Villingurstevnet siden det startet i 2011, det har gitt erfaring som viser seg å være en fordel når alle brikkene skal på plass 🙂
Det vil også bli satt sammen ulike grupper under hvert ansvarsområde, så de fleste medlemmene drar lasset for Villingurstevnet.

Hovedkomité 2017

Stevneleder: Amanda Stangeland
amanda
Leder i stevnekomité: Tine Askvik Lossius
tine
Stallansvarlig: Ingeborg Steinnes Ivesdal
ingeborg
Bane og anlegg: Torstein Fossan
Sekretariatsleder: Sven Håvard Baklia
sven_ha%cc%8avard
Medieansvarlig: Jofrid Åsland
jofrid
Dommere og premiering: Kari Egelandsdal
kari
Økonomiansvarlig: Bjarne Fossan
bjarne_1