Venteliste for ikke – kvalifiserte

Minner om at dere som er B-kvalifisert kan melde dere direkte på Villingurstevnet  uten å måtte stå på venteliste.  Blir dere A-kvalifisert i løpet av sesongen, flyttes dere automatisk over i sportsklasse A på deltakerlisten. Dere trenger kun å sende beskjed til sekretariatsleder Sven Håvard Seldal e-post: sven@baklia.no eller sekretariat@villingur.com